Střednědobý výhled rozpočtu

Vytvořeno: -
 Střednědobý výhled rozpočtu
                          na období let 2025-2027
2025 2026 2027
Výnosy celkem 13 835 000,00 14 435 000,00 14 738 000,00
příspěvek zřizovatele 1 800 000,00 1 900 000,00 2 000 000,00
provozní dotace z jiných zdrojů 12 000 000,00 12 500 000,00 12 700 000,00
zúčtování 403 do výnosů 0,00 0,00 0,00
zapojení fondů do výnosů 10 000,00 10 000,00 10 000,00
ostatní výnosy 25 000,00 25 000,00 28 000,00
Náklady celkem 13 808 756,00 14 435 000,00 14 738 000,00
osobní náklady 9 000 000,00 9 200 000,00 9 500 000,00
odpisy 45 102,00 45 102,00 0,00
ostatní náklady 4 763 654,00 5 189 898,00 5 238 000,00
V Bludově dne 8.11.2023
Zpracovala: A.Žálčíková Schválila: Mgr. Kateřina Nétková, ředitelka školy