Projekty školy

Šablony III

Naše škola se zapojila do projektu Šablony OP JAK MŠ Bludov. Podrobnější Informace o projektu Šablony OP JAK MŠ Bludov naleznete v přiloženém letáku.

 


DIGITALIZUJEME ŠKOLU

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti. Více zde

 

 


Přírodní zahrada

V měsíci květnu 2021 byla realizována přírodní zahrada v Mateřské škole Bludov.

Zahrada byla zrealizována dle návrhu pana Richarda Chytky, který je autorem již první části rekonstruovaného hřiště. Realizace projektu je finančně podpořena ze Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 85% z celkových nákladů v rámci výzvy č. NPŽP 7/2019. Celkové náklady projektu činí 587 359,30 Kč bez DPH.

Tento projekt byl spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
(Ministerstvo životního prostředí www.mzp.cz, Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz)

 

více informací v článku

 


Šablony III

Naše škola se zapojila do projektu šablony III. Podrobnější Informace o projektu Šablony III naleznete v přiloženém letáku.

 


Přírodní učebna

projekt byl realizován  za přispění Olomouckého kraje.