Provozní rozpočet MŠ Bludov

Vytvořeno: -

Provozní rozpočet Mateřské školy Bludov, příspěvkové organizace na rok
2024 je ve výši 1 801 000,- Kč.