Zápis dětí do MŠ 10. 5. 2023 v 8:00 – 15:00 h.

Vytvořeno: -

Žádost je možné podat:

  • ústně do protokolu (typicky osobní účastí při zápisu);
  • osobním podáním (typicky osobní účastí při zápisu);
  • datovou zprávou;
  • poštou;
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem.

Veškeré informace a dokumenty k zápisu naleznete dole v přílohách.

Žádost o přijetí dítěte do MŠ

Upozornění pro rodiče plakát

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Bludov na školní rok 2023-2024

Pozvánka na zápis dětí do MŠ Bludov 2023-2024