Zvláštní zápis do MŠ 7. 6. 2023 v 10:00 – 15:00 h.

Vytvořeno: -

Zvláštní zápis pouze pro děti, na které se vztahuje dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině.

Žádost je možné podat:

  • ústně do protokolu (typicky osobní účastí při zápisu);
  • osobním podáním (typicky osobní účastí při zápisu);
  • datovou zprávou;
  • poštou;
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem.

Veškeré informace a dokumenty potřebné k zápisu naleznete dole v přílohách.

Zadost_o_prijeti_ditete_MS_cesko-ukrajinsky-1

Oznámení o konání zvláštního zápisu

Lékařské potvrzení