Schválení střednědobého výhledu rozpočtu na období let 2022-2024

Vytvořeno: -

Střednědobý výhled rozpočtu byl schválen radou obce č.30 dne 23.11.2022 na radnici v Bludově, č.j. 891/R/20

Schválení střednědobého rozp. 2022-2024