Rozpočet školy na rok 2022

Vytvořeno: -

Rada obce Bludov na svém jednání 22. 11. 2021 usnesením č. 1276/R/21
schválila rozpočet Mateřské školy Bludov, příspěvkové organizace na rok
2022 ve výši 1 193 000,- Kč.