Zápis do MŠ Bludov pro školní rok 2024/2025

Zápis do MŠ Bludov pro školní rok 2024/2025

Vytvořeno: -

Vážení rodiče, srdečně Vás zveme k zápisu do MŠ Bludov pro školní rok 2024/2025,  který se bude konat ve čtvrtek 9. 5. 2024

od 8 – 15 hodin v ředitelně školy.

Zákonní zástupci k zápisu do MŠ doloží:

  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz
  • vyplněnou přihlášku k předškolnímu vzdělávání
  • lékařem potvrzené vyjádření o zdravotním stavu dítěte a prodělaném očkování dle očkovacího kalendáře

 

Žádost o přijetí dítěte a vyjádření lékaře

Upozornění pro rodiče plakát

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Bludov na školní rok 2024-2025