Seznam přijatých dětí od školního roku 2020/2021

Vytvořeno: -

Mateřská škola Bludov, příspěvková organizace
Seznam přijatých dětí od školního roku 2020/2021

Mateřská škola Bludov, příspěvková organizace přijala děti evidované pod těmito
registračními čísly:

29      Přijímá se od školního roku 2020/2021
36      Přijímá se od školního roku 2020/2021
37      Přijímá se od školního roku 2020/2021
30     Přijímá se od školního roku 2020/2021
34     Přijímá se od školního roku 2020/2021
17      Přijímá se od školního roku 2020/2021
20     Přijímá se od školního roku 2020/2021
32     Přijímá se od školního roku 2020/2021
23     Přijímá se od školního roku 2020/2021
19     Přijímá se od školního roku 2020/2021
 4     Přijímá se od školního roku 2020/2021
31     Přijímá se od školního roku 2020/2021
21     Přijímá se od školního roku 2020/2021
40    Přijímá se od školního roku 2020/2021
33    Přijímá se od školního roku 2020/2021
  1     Přijímá se od školního roku 2020/2021
28    Přijímá se od školního roku 2020/2021
  2     Přijímá se od školního roku 2020/2021
  6    Přijímá se od školního roku 2020/2021
  8    Přijímá se od školního roku 2020/2021
  3    Přijímá se od školního roku 2020/2021
14    Přijímá se od školního roku 2020/2021
10    Přijímá se od školního roku 2020/2021
25    Přijímá se od školního roku 2020/2021
11     Přijímá se od školního roku 2020/2021
26    Přijímá se od školního roku 2020/2021
27    Přijímá se od školního roku 2020/2021
38    Přijímá se od školního roku 2020/2021
43    Přijímá se od školního roku 2020/2021
24    Přijímá se od školního roku 2020/2021
35    Přijímá se od školního roku 2020/2021
16    Přijímá se od školního roku 2020/2021
44    Přijímá se od školního roku 2020/2021
39    Přijímá se od školního roku 2020/2021

Vyvěšeno dne: 2.6.2020

Bc. Kateřina Nétková
ředitelka školy