Schůzka pro zákonné zástupce nově přijatých dětí 13. 6. 2019 v 15.30

Vytvořeno: -

Prosíme zákonné zástupce přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2019, aby se dostavili na schůzku.