Představení ZUŠ Šumperk pro předškoláky

Vytvořeno: -

15.5. pojedou předškoláci v dopoledních hodinách na představení žáků ZUŠ Šumperk. Pro mladší děti je zajištěn program v MŠ. Bližší informace budou před akcí na nástěnkách tříd.