Placení fotek

Vytvořeno: -

Prosíme rodiče, aby do pátku 3. 11. nahlásili ve třídě, které série fotek a balíček zaplatí, popř. je vrátili.

Při vrácení „balíčků“ prosíme o jejich kompletnost.

Placení proběhne ve středu 8. 11. u paní účetní ve sborovně školy od 7.00 – 16.00 hodin.