Oznámení o možnosti nahlédnout do spisu

Vytvořeno: -

 V souladu § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, upozorňuji, že jako zákonný zástupce zastupující účastníka přijímacího řízení, máte možnost nahlédnout do spisu. Seznámit a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné v kanceláři ředitele školy

3. 6. 2019 od 10.00 do 12.00 hodin.

Upozornění Účastník řízení nebo jeho zákonný zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.