Informativní třídní schůzky

Vytvořeno: -

POZVÁNKA

Vážení rodiče,

zveme Vás na informativní třídní schůzku, která se bude konat 12.9.02014 v 15,30 hodin ve třídě Včelky. Poté budou následovat třídní schůzky v jednotlivých třídách.

Program:

  • přivítání rodičů – pí ředitelka
  • představení zaměstnanců MŠ – pí ředitelka
  • seznámení rodičů se školním řádem a se změnami v MŠ – pí uč. Bendová
  • informace o novelizaci školského zákona (konkr. o povinné docházce dětí, které dovršily k 1. 9. 2017 5 let a omlouvání jejich nepřítomnosti)
  • informace o platbě stravného – vedoucí stravovny pí Košátková
  • informace o veškerých platbách v MŠ –  pí řed. Kouřilová
  • seznámení s akcemi školy – pí ředitelka
  • prostor pro otázky a diskuzi
  • závěr