Zelenina na úterý 29.9.

Vytvořeno: -

Prosíme rodiče, aby na úterý 29.9. doneslo každé dítě jeden druh jakékoliv zeleniny.