Informační schůzka s rodiči dne 5.9. 2019 ve třídě Papoušci

Vytvořeno: -

Zápis z třídní schůzky ve třídě  Papoušci –  5.9.2019

 

Dne 5.9.2019 se uskutečnila informační schůzka s rodiči dětí. V úvodní části schůzky byly rodičům představeny pedagogické i provozní pracovnice, které vzdělávají a pečují o děti ve třídě.

Rodiče byli upozorněni a podrobně seznámeni se změnami ve Školním řádu MŠ Bludov – do 15.9. 2019 potvrdí podpisem, že se seznámili se Školním řádem MŠ Bludov.

Rodiče dětí byli seznámeni s organizací provozu třídy, věkovým složením dětí, způsobem odhlašování a omlouvání nepřítomnosti dětí, třídním vzdělávacím programem, organizací a zajištěním logopedické péče. Byli také informováni, jakým způsobem bude prováděna individuální práce s dětmi a na které oblasti bude zaměřena. Rodiče byli vyzváni ke spolupráci při tvorbě IVP a při úpravě narušené komunikační schopnosti dětí, k účasti na konzultačních hodinách a byla jim nabídnuta možnost individuálních konzultací kdykoliv dle potřeby.

Dále byli rodiče informováni o plánovaných aktivitách a akcích školy a třídy, seznámeni s projekty Ekoškola, Medvídek Nivea, S pohádkou si chceme hrát, s tátou, mámou povídat.

Závěrem byl dán prostor pro dotazy rodičů a byla provedena aktualizace údajů uvedených v Evidenčním listu dítěte.

 

 

 

Zapsala: Mgr. Hana Bendová