Hovorové hodiny

Vytvořeno: -

Vážení rodiče,

máte možnost přihlásit se na hovorové hodiny a zjistit tak silné i slabší stránky ve vzdělávání vašich dětí.

HOVOROVÉ+HODINY