VYZVEDNUTÍ VĚCÍ ZE TŘÍDY MOTÝLCI; OMLUVENKY; FOTKY

Vytvořeno: -

Děti z Motýlku, které již nenavštíví MŠ do konce školního roku, si mohou rodiče vyzvednout  věci (oblečení, hrníčky, kartáčky, výkresy) svých dětí ze skříněk v týdnu od 25.5. – 29.5.2020 a to ráno od 6:00 do 8:00 nebo odpoledne od 14:15 do 16 hodin.

Dále prosíme rodiče předškoláků, kteří nemají odevzdanou omluvenku za únor či březen, aby tak učinili a přinesli pí. učitelkám.

Také, kdo bude mít zájem o fotky dítěte za tento školní rok, můžete si v uvedeném týdnu přinést sebou flešku na stáhnutí fotek.

Děkujeme