OBLEČENÍ – „MATEŘINKA“

Vytvořeno: -

Rodiče dětí, které vystupovaly na „ZÁBŘEŽSKÉ MATEŘINCE“ si mohou vyzvednout oblečení svých dětí ve třídě VČELKY kdykoli od 6:00 – 8:00 nebo 14:15 – 16:00 hod. Děkujeme