Zápis z informativní třídní schůzky

Vytvořeno: -

Zápis z informativní třídní schůzky konané 12.9.2017

 

Přítomno: 50 rodičů, 7 pedagogických zaměstnanců, 3 provozní zaměstnanci, vedoucí školní jídelny ZŠ

Program:

  1. přivítání rodičů – pí ředitelka
  2. představení zaměstnanců MŠ – pí ředitelka
  3. seznámení rodičů se školním řádem – pí uč. Bendová
  4. změny v organizaci MŠ (Školský zákon) – pí ředitelka
  5. informace o platbě stravného – vedoucí stravovny pí Košátková
  6. informace o veškerých platbách v MŠ –  pí ředitelka
  7. seznámení s akcemi školy – pí učitelky
  8. prostor pro otázky a diskuzi
  9. závěr – rozcházení do kmenových tříd

 

ad4) Od 1.9.2017 vstoupila v platnost novela školského zákona 561/2004, která stanovuje povinnost předškolního vzdělávání pro děti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou věku pěti let. Vzdělávání je bezplatné a ředitelka školy stanovila jeho dobu od 8,00 – 12 hodin. V případě, že se dítě vzdělávání neúčastní, je zákonný zástupce dítěte povinný jeho nepřítomnost ve vzdělávání doložit písemnou omluvenkou (k vyzvednutí v šatnách), bezprostředně po návratu dítěte do školky. Pokud je nepřítomnost dítěte předem známá, omluví zákonný zástupce dítě předem. (viz. Školní řád MŠ Bludov).

 

ad 5)stravné se platí v ZŠ Bludov. Hotově měsíc dopředu, přes účet zpětně.

Pokud nemá dítě zaplacený oběd, není do MŠ přijato. Pozor na začátky nových měsíců! Pokud je dítě přítomno v době stravy v MŠ – musí se stravovat vždy. Obědy dětí odhlašujte a nahlašujte pouze v MŠ.

 

ad 6) platby za školné provádějte na účet MŠ Bludov. Ostatní platby je možné po dohodě s účetní školy platit také na účet školy nebo hotově. Informace o termínech plateb najdete na hlavní nástěnce, nebo na webových stránkách. Účetní školy má úřední hodiny ve středu od 7 – 14 hodin. Po dohodě i déle. Čipy prodává a vrací taktéž účetní školy.

 

ad 7) Medový den – 19.9.2017 – viz. nástěnka.

Sportovní den 29.9.2017 v 9 hodin na fotbalovém hřišti v Bludově.

Nadstandardní aktivity : lyžování, bruslení, z důvodu rekonstrukce bazénu v Šumperku se letos neuskuteční plavání.

Zapojení do projektů: Ekoškolka, Nivea, Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky.

 

 

Následovaly třídní schůzky v jednotlivých třídách – viz. nástěnky

 

V Bludově 13.9.2017                                           zapsala: Kouřilová Ivana