Úhrada akcí školy

Vytvořeno: -

Ve středu dne 25. 10. 2017 se bude vybírat částka 500,- Kč na akce školy.

Platbu je možné zaslat na bankovní účet školy č. ú.: 86-7471660277/0100, do popisu uveďte „akce školy“ a jméno dítěte.

Děti z Berušek platí 250,- Kč.