Třídní schůzky 5.9.

Vytvořeno: -

Vážení rodiče,
ve čtvrtek 5. 9. v 15.30 hodin budou ve všech třídách MŠ probíhat třídní schůzky.
Seznámíte se s chodem a organizací naší MŠ na školní rok 2019/2020 a plánovanými aktivitami.