Školné prosinec

Školné prosinec

Vytvořeno: -

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že vánoční prázdniny jsou delší než 5 dní v měsíci, školné za prosinec činí 218,- Kč.

Školné zasílejte v obvyklém termínu ponížené!

 

Přejeme Veselé Vánoce a Šťastný nový rok! 🙂

Veselé Vánoce