Realizace projektu „Přírodní dětské hřiště MŠ Bludov.

Vytvořeno: -
„Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí“.

(Ministerstvo životního prostředí www.mzp.cz, Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz)

 

Zahrada byla zrealizována dle návrhu pana Richarda Chytky, který je autorem již první části rekonstruovaného hřiště.

Přírodní zahrada v MŠ Bludov imituje přirozené prostředí lesa, které podněcuje děti ke hře kombinací písku, větví a kostek. Kombinace těchto prvků vytváří prostor pro rozvoj polytechnických schopností děti (kombinované konstrukce – jejich spojování a vytváření širších celků) a rozvoj jejich vlastní kreativity (vymýšlení konstrukcí).  Každé ze dvou pískovišť je doplněno tematickými objekty na dně pískoviště (stopy zvířat, listy stromů, rovnající se touze z poznání, tvoření a učení.

Jednotlivé herní prvky (pískoviště, větvoviště, kostkoviště) jsou vzájemně propojeny tunely.  Střecha tunelu je tvořena pochozím dřevěným záklopem z širokých akátových prken. Každé prkno tvoří jedno políčko hry o přírodních zákonitostech.  Hra je ukončena vchodem do vrbové chýše. První v chýši vyhrává. Cílem hry je hravou formou seznamovat děti s přírodními fakty a souvislostmi a dále zapojení dospělých (rodičů a pedagogů) do hry s dětmi. Dále jsou herní prvky propojeny podzemními zvukovody,

jejichž vyústění je napojeno do dutých akátových kmenů. Děti v jednotlivých herních sekcích tak spolu dokáží komunikovat, dokáží hrát akustické poznávací hry.

Svahy tunelu budou využity k pěstování bylin na zpevněných skalkách a pěstování zeleniny na vyvýšeném záhonu. Za tímto účelem je kompletní celek zavlažován z již existující retenční nádrže dešťové vody.

V rámci projektu se počítá s výsadbou malého ovocného sadu a výsadbou lokálních listnáčů především pro účely větrolamu a stínění.

 

MS studie a návrh přírodní zahrady