Otevření MŠ od pondělí 18. 5.

Vytvořeno: -

Vážení rodiče,

v pondělí 18. 5. opět otevíráme naši mateřskou školu. Provoz školy bude do konce školního roku z organizačních důvodů omezen na 4 třídy.

Třída Papoušci bude rozdělena dle rozpisu do ostatních tříd.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:
písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a
 písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské škole umožněn. Čestné prohlášení bude vyžadováno s aktuálním datem nástupu dítěte do MŠ.             příloha_čestné_prohlášení

Čestné prohlášení je uloženo v příloze nebo jsou umístěna k vyzvednutí před vstupem do MŠ v označené krabici.

Přístup do školy nebude možný pomocí čipů z důvodu dezinfikování rukou příchozích osob. Vstup do školy bude umožněn zaměstnancem MŠ.

Každé dítě bude mít v šatní skříňce uloženy 2 roušky pro případ potřeby.

Stravu je možné uhradit u vedoucí školní stravovny úterý – čtvrtek v době 8.00 – 11.00 hodin. Bez uhrazení stravy není možné dítě do školy přijmout.