Dravci a sovy

Vytvořeno: -

Dne 15. 6. v 10.00 hodin proběhne akce na školní zahradě. Cena je 50,- Kč, hrazeno bude z akcí školy.