Ekologická výchova na naší škole

Vytvořeno: -

V rámci získaného titulu „Zelená škola“ jsme získali finanční dotaci 5 000 Kč, za kterou jsme nakoupili pomůcky pro environmentální výchovu.